İletişim

            Ortak olabilme şartları:

 (1) Bir üreticinin,   kooperatife Ortak olabilmesi Click aşağıdaki şartları tasimasi zorunludur:

 a) Medeni Rights kullanma ve yeterliliğine SAHİP Olmak,    

 b) Kooperatifin Çalışma bıçak konusu Ürünler uzerinde kendisi VEYA başkası nam VEYA hesabına ticaret VEYA komisyon işi yapmamak, met Ürünler uzerinde çalısan Bir şirketin Yöneticisi VEYA Yetkilisi olmamak, met sirket namina Ürün alımı yapmamak, faizle para VEYA mal Olarak Kredi vermemek,

c) Kooperatifin Çalışma BÖLGESİNDE kooperatifin iştigal konusuna giren ürünlerden birinin Üreticisi Olmak,

ç) Birliğin Çalışma BÖLGESİNDE SIM Express amaçla Kurulu Baska bir Tarım'ın sales kooperatifine ABGS olmamak,

d) Bir ortağın üretimdeki kazançları müşterek Olan Aile fertlerinden olmamak (Nato'da, müşterek ettik İştirak halindeki mülkiyet AYRI AYRI Ortak Olmaya Mani Değildir).

(2) ORTAKLIK Click başvuranların; (B) bendinde öngörülen niteliklere SAHİP oldugunu tax dairesinden, Sosyal Güvenlik Kurumunun İlgili birimlerinden, ticaret sicil müdürlüklerinden, Ticaret Odası, Sanayi Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, esnaf Odası Gibi Kurum kuruluşlardan sağlayacağı Belge VEYA Belgeler ettik; (C) bendinde öngörülen niteliklere SAHİP oldugunu da Mahalli ziraat Odası VEYA İl / Ilce Tarım Müdürlüklerinden ya da Diğer Yetkili Kurum kuruluşlardan Yahut met Alanda oluşturulacak deduction kayıt sistemlerinden Alınacak manufacturer oldugunu A.Ş. Tahmini development miktarını Gösterir Belge, Tapu Kaydi VEYA ettik ettik sana noter da köy ihtiyar heyeti onaylı kira Sözleşmesi VEYA defterdarlık ya da mal müdürlüklerinden arazinin kendisine Tahsis edildiğine İlişkin Alınacak Belge VEYA kadastro görmemiş Arazi uzerinde development Yapan üreticilerin ORTAKLIK müracaatlarında imkb kullanımlarında bulunan development alanlarının köy ilmühaberi A.Ş. tax Kaydi ile en az 10 yıldan Beri aralıksız A.Ş. ihtilafsız arazinin kullanıldığına Dair Belge A.Ş. tab Belgeler Ile kanıtlaması gerekir.

(3) Yönetim Kurulu, ortaklığa Kabil sırasında, sunulacak yukarıdaki Belgeler uzerinden A.Ş. İhtiyaç duyması Halinde ilave Bilgi'de A.Ş. belgelerle Müracaat Sahibinin ORTAKLIK şartlarını taşıyıp taşımadığını arastırmak zorundadır.

(4) Ortak, girişte ortaklığının devamı süresince ORTAKLIK şartlarını taşımak zorundadır ettik.

(5) Kooperatifçe, ORTAKLIK şartlarının mevcudiyeti, sonu sıfır Ile biten yıllarda denetlenir.